Imam Syafi'i Bertabarruk ke Makam Imam Abu Hanifah

shares

 
 
Oleh : KH. Thobary Syadzily

Di dalam kitab Tarikh Baghdad karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi (lahir 392 H. dan wafat 463 H) jilid 1 halaman 123, cetakan "Dar El-Fikr", Beirut - Libanon menerangkan sebagai berikut:

أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين ابن على بن محمد الصيمرى قال أنبأنا عمر بن ابراهيم المقرى قال نبأنا على بن ميمون قال نبأنا مكرم بن أحمد قال نبأنا عمر بن اسحاق بن ابراهيم قال نبأنا على بن ميمون : سمعت ألشافعي يقول : اني لأتبرك بأبى حنيفة و أجئ الى قبره فى كل يوم - يعنى زائرا - فاذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين و جئت الى قبره و سألت الله تعالى الحاجة عنده , فما تبعد عنى حتى تقضى ِ

Artinya:
=====
" Telah memberitahukan kepadaku Al-Qadhi Abu Abdillah Al-Husaini ibni Ali bin Muhammad As-Shaimiri sambil barkata: Telah menceritakan kepadaku Umar bin Ibrahim Al-Muqri sambil berkata: Telah menceritakan kepadaku Mukram bin Ahmad sambil berkata: Telah menceritakan kepadaku Umar bin Ishaq bin Ibrahim sambil berkata: Telah menceritakan kepadaku Ali bin Maimun sambil berkata: Aku telah mendengar Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya aku bertabarruk (mengambil berkah) dengan Imam Abu Hanifah dan aku mendatangi makamnya setiap hari, yakni berziarah - Apabila aku mempunyai hajat (kebutuhan), maka aku melakukan shalat dua raka'at dan aku mendatangi makam beliau untuk bertabarruk sambil memohon kepada Allah ta'ala akan hajatku di sisi makam beliau. Maka tidak jauh dariku (tidak lama kemudian) terkecuali hajatku dikabulkan oleh Allah ta'ala."


Tarikh Baghdad jilid 1 hal 123

Related Posts

0 komentar:

Posting Komentar